SC > Řešení Smart City v turbulentních časech

Řešení Smart City v turbulentních časech

Řešení Smart City v turbulentních časech

22.10.2020

Workshop Smart city solutions in turbulent times z Evropského týdne regionů a měst.

Podívejte se na záznam z online workshopu Smart city solutions in turbulent times z Evropského týdne regionů a měst na odkaze: https://euregionsweek2020-video.eu/video/smart-city-solutions-in-turbulent-times

Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí a Nizozemské asociace municipalit - VNG International sdíleli příklady osvědčených postupů a možných řešení, jak učinit města soběstačnější, odolnější a bezpečnější. Účastníci semináře se věnovali široké škále aktuálních témat z oblasti Smart City, jako je vytváření odolných a inovačních ekosystémů, získávání finančních prostředků a zavádění inovací na úrovni měst. 

Mezi hlavní závěry semináře patří, že budoucí úspěch jednotlivých měst určí kroky podniknuté v nynější bouřlivé době, kdy se rozhoduje o tom, jak města vyjdou ze současné krize. Strategický přístup je přitom klíčový. Jeho důležitým prvkem je také rozhodnutí aktivně spolupracovat s partnery a podnikat inovativní kroky včetně realizace pilotních projektů. Před českými městy se s novým programovým obdobím otevírají možnosti rozvoje spolupráce na národní i mezinárodní úrovni a nejlepší tuzemské příklady ukazují, že právě spolupráce a ochota využít lokálních specifik a možností jsou hlavními předpoklady úspěchu.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena