SC > Analytické dokumenty Úřadu vlády ČR ke Smart City a Smart Region

Analytické dokumenty Úřadu vlády ČR ke Smart City a Smart Region

Analytické dokumenty Úřadu vlády ČR ke Smart City a Smart Region

8.3.2019

Úřad vlády ČR publikoval na svých stránkách závěrečnou zprávu k analytickým dokumentům, jejichž cílem bylo zmapovat zapojení ČR do konceptu SMART city a SMART region, spolu s uvedením příkladů dobré praxe v ČR.

Ve spolupráci Úřadu vlády ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Technologické agentury ČR a Mendelovy univerzity v Brně byla vypracována Analýza aktuální úrovně zapojení ČR do konceptu smart city a smart region v souvislosti s novými trendy, včetně návrhů opatření, kterou spolu s příklady dobré praxe naleznete zde.

Základním cílem analýzy bylo podrobným šetřením na úrovni všech krajů, krajských měst i jednotlivých bývalých okresních měst zjistit aktuální povědomí o konceptu smart a také o míře jejich zapojení do tohoto konceptu.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena