SC > Metodika SC - nová příloha vodní hospodářství

Metodika SC - nová příloha vodní hospodářství

Metodika SC - nová příloha vodní hospodářství

20.1.2020

Chytré hospodaření s vodou ve městech

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spoloupráci s The Czech Water Association a s přispěním odborníků v oblasti vodního hospodářství rozšířilo Metodiku Smart Cities o přílohu věnovanou vodohospodářství.

Předložená metodika navazuje na Metodiku Smart Cities (MMR, 2018) a rozpracovává ji o chytrá řešení hospodaření s vodou ve městech. Je určena zejména představitelům měst, zástupcům samosprávy i státní správy,  s cílem popsat možné „chytré“ postupy ve vodním hospodářství, které mohou být vodítkem při zpracování Smart strategií a přípravu komplexních řešení pro oblast vodohospodářské infrastruktury.
Metodika je ke stažení v záložce Metodiky.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena