SC > Exkurze "Smart Vídeň"

Exkurze "Smart Vídeň"

Exkurze "Smart Vídeň"

20.8.2019

MMR pořádalo pro zástupce měst a odbornou veřejnost exkurzi do Vídně.

Ve dnech 19. a 20. srpna 2019 vyrazilo 14 zástupců měst, 2 zástupci soukromých firem, 2 zástupci MMR a 1 zástupce akademické obce na poznávací cestu do Vídně, kterou organizačně zajistil odbor regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj. Dopoledne jsme navštívili Centrum městských inovací (UIV Urban Innovation Vienna GmbH) a odpoledne nově budovanou čtvrť Aspern Seestadt. 

Ukázalo se, že pro Vídeň, která se dlouhodobě umisťuje na předních příčkách hodnocení měst z hlediska kvality života,  je Smart City strategie hlavní zastřešující strategií, na které se pracuje již od roku 2009, má stanovené kvantifikované cíle a k nim přiřazené indikátory a za jejich naplňování nese politickou zodpovědnost primátor. V červnu byla radou města schválena aktualizovaná verze s výhledem do roku 2050, jejímiž tematickými prioritami  jsou kvalita života, šetření zdroji a inovace.

Jako většina velkých evropských měst i Vídeň čelí rostoucímu počtu obyvatel (v posledních deseti letech nárůst o 11%, v roce 2050 má mít až 2 miliony obyvatel) a jejich  stárnutí (v roce 2030 má být ve Vídni o 39% více lidí starších 75 let ve srovnání s rokem 2015). Dalším velkým tématem jsou klimatické změny. Strategickým cílem Vídně je snížit emise CO2 o 80% do roku 2050. Pro naplnění tohoto cíle se snaží maximálně omezit automobilovou dopravu ve městě, zkvalitňovat veřejnou dopravu, podporovat pěší a cyklistickou dopravu a také více využívat obnovitelné zdroje energie.

Představeny byly některé pilotní projekty: „Smarter together“ - výstavba nových bytových komplexů, čtvrť Aspern, budovaná jako město krátkých vzdáleností s důrazem na kvalitu veřejných prostranství, „Citizen´s Power Plants“ – podpora investování domácností a jednotlivců do obnovitelných zdrojů energie a vzniku tzv.  „občanských elektráren“ vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů nebo „Sag´s Wien“ – smartphone aplikace pro sběr a rychlé vyřizování podnětů od občanů.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena