SC > Aktuální akce v projektu Strategický rámec SMO ČR ke konceptu Smart Cities

Aktuální akce v projektu Strategický rámec SMO ČR ke konceptu Smart Cities

Aktuální akce v projektu Strategický rámec SMO ČR ke konceptu Smart Cities

22.11.2019

Aktivity SMO ČR

Jménem řešitelského týmu projektu Strategický rámec SMO ČR v oblasti Smart City si Vás dovolujeme pozvat na závěrečný seminář k implementační části projektu Strategický rámec SMO ČR v oblasti Smart City, který se uskuteční 4. 12. 2019 od 10 do 14 h v prostorách Českého vysokého učení technického v Praze - Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), vchod A, 10 p., Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, Dejvice (mapa). K přihlášení využijte prosím tento přihlašovací formulář, ideálně do 20. 11. 2019.

 

 

Dále přijměte pozvání k absolvování týdenního akreditovaného vzdělávacího programu SMART Česko, jehož hlavním cílem je rozvinout znalosti v oblasti Smart City v novém pojetí, které zahrnuje jak technologická řešení, tak inovativní přístupy nutné k zajištění udržitelného rozvoje obcí a měst. Program integruje poznatky z oblasti energetiky, dopravy a mobility, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb, vodohospodářství, nakládání s odpady (oběhového hospodářství) a obecně ochrany životního prostředí, eGovernmentu/eGovernance a ICT. Je zaměřen rovněž na zdroje financování pro nová řešení, komunikační a manažerské dovednosti,


Vzdělávací program, včetně představení jednotlivých oblastí, kde se nejčastěji uplatňuje koncept Smart City, poskytne účastníkům znalosti nutné pro zpracování Smart City strategie nebo jiného strategického dokumentu definujícího rozvoj obce nebo města s prvky tohoto konceptu a pro jeho dlouhodobé naplňování, což odpovídá roli Smart City manažera.

 

Vzdělávací program je primárně určen starostům, zastupitelům a úředníkům z municipalit, je poskytován účastníkům zdarma a proběhne v termínu 27. - 31. 1. 2020 v v prostorách Českého vysokého učení technického v Praze - Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, Dejvice (mapa).  K závazné registraci a dalším informacím prosím navštivte tento odkaz nebo webové stránky projektu www.smartcesko.cz

 

 

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena