Projekty

Projekty OPTP > Projekty
Evaluace a analytické podklady na podporu řízení DoP III. RE:START II. Provozní výdaje na provoz MMR a AVI hrazené z OPTP III (2021-2023) Náklady na ukončování činnosti "Regionálních rad regionů soudržnosti“ Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020 – III   Pořízení standardizovaného HW a SW pro MS2014+ a MS2021+ část TEST Zajištění řídicí činnosti OPTP 2021+ Organizační zajištění Dohody o partnerství III. Specifické vzdělávání zaměstnanců EU fondů na MMR – III Zajištění služebních cest III. Osobní náklady zaměstnanců implementujících DoP/NSRR na MMR II Provozní služby spojené s udržováním prostředí MS2014+ programového období 2014-2020 Rozvoj Aplikace MS2014+ pro programové období 2014-2020 Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities Zahraniční vzdělávání zaměstnanců ESIF - II Vybavení ICT pro pracovníky implementující DoP II. Technická podpora BI licencí Oracle (NUP) II. Obnova HW vybavení pro MS2014+ Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů III Provozování Manažerského informačního systému nad Datovým skladem II Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+ II Zajištění služby Bezpečnostního dohledu pro MS2014+ II Aktivity pro provoz primárního a záložního pracoviště IS MSC2007 v lokalitě MMR Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů III. Provozní podpora Aplikace MS 2014+ pro programové období 2014 - 2020

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena