Portál strategické práce v České republice > Druhé jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

Druhé jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

Druhé jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

9.10.2015

Za účasti náměstkyně O. Letáčkové proběhlo v říjnu na MMR další jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

Členy Expertní skupiny jsou všechna ministerstva, Asociace krajů, Svaz měst a obcí a další klíčové instituce veřejné správy. Cílem jednání bylo představit konkrétní kroky, vedoucí k odstranění stávajících nedostatků strategických dokumentů v ČR a ke kultivaci strategické práce do podoby odpovídající i nárokům a požadavkům kladeným ze strany EU.

Ze strany MMR, jakožto gestora oblasti Strategického řízení a plánování ve veřejné správě, vyplývající z Implementačního plánu Strategického rámce rozvoje veřejné správy, byly představeny probíhající aktivity a připravované projekty, týkající se tvorby strategií a strategické práce.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena