Portál strategické práce v České republice > Cohesion Policy - Challenges of the current implementation and future perspectives post 2020

Cohesion Policy - Challenges of the current implementation and future perspectives post 2020

Cohesion Policy - Challenges of the current implementation and future perspectives post 2020

23.6.2016

V rámci českého předsednictví V4 se v Ostravě uskutečnilo neformální setkání ministrů států V4+4 k budoucnosti Kohezní politiky

V červnu MMR zorganizovalo v Ostravě neformální setkání ministrů na téma stávajících výzev implementace a budoucích perspektiv Kohezní politiky po roce 2020. Kromě zástupců zemí Visegrádské skupiny se akce zúčastnili i ministři z Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska.

V rámci této debaty byla dále rozvíjena některá témata, obsažená ve Společném prohlášení z ledna 2016: zjednodušování; sdílené řízení; Kohezní politika v kontextu víceletého finančního rámce a jeho revize; viditelnost výsledků. Z jednání vyplynulo, že hlavní výzvou v zemích V4+4 je pře-regulace a „nadbytečné provádění“ (tzv. goldplating) v důsledku nejistého právního prostředí, vč. pravidel a auditů. Zdůrazněna byla potřeba flexibility, proporcionality, ale i důvěry mezi auditními orgány, členskými státy a Komisí.

K jednání MMR vytvořilo a distribuovalo Issue Paper k dispozici zde. Závěry z jednání jsou pak dostupné zde.

 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena