Aktuality > Reakce na článek „Jedna stavba, jeden úřad, jedno razítko. Z Babišovy volební priority nezůstane pat

Reakce na článek „Jedna stavba, jeden úřad, jedno razítko. Z Babišovy volební priority nezůstane patrně nic"

Reakce na článek „Jedna stavba, jeden úřad, jedno razítko. Z Babišovy volební priority nezůstane patrně nic"

8.3.2021

Vážený pane redaktore, jsme rádi, že se věnujete novému stavebnímu zákonu a oceňujeme, že se snažíte v článku „Jedna stavba, jeden úřad, jedno razítko. Z Babišovy volební priority nezůstane patrně nic“ podat i náš pohled na rekodifikaci stavebního práva. Chtěli bychom Vás nicméně upozornit na pár nepřesností a jednu opravdu velkou dezinterpretaci, kterou by bylo vhodné uvést pro čtenáře na pravou míru. Níže posíláme několik vysvětlení.

Titulek patrně vyjadřuje Vaše přesvědčení, že stavební zákon nestihne tato Poslanecká sněmovna schválit. K tomu ale nevidíme důvod. Poslanci mají před sebou ještě sedm měsíců práce, přičemž do třetího čtení by měl zákon postoupit začátkem dubna. Jako důvod toho, že poslanci nestihnou zákon přijmout, uvádíte, že se počítá se vznikem megaúřadu, proti kterému se ozývají poslanci z řad starostů a zastupitelů.

Ano, máte pravdu, takové hlasy se ozývají a stejně jako u jiných zákonů nemají poslanci na všechno stejný názor. Ve skutečnosti nejde ale o vznik žádného megaúřadu – pan poslanec, starosta a náměstek středočeské hejtmanky Martin Kupka má tímto heslem na mysli patrně vznik Nejvyššího stavebního úřadu, se kterým mimochodem počítá i on ve svém komplexním pozměňovacím návrhu – ale o to, že mají přejít stavební úřady z přenesené působnosti obcí a krajů do čistě státní správy. Jediné, o co ale obce a kraje přijdou, je neformální a nezákonný vliv samosprávy na rozhodování stavebních úřadů! Nevhodnost dnešního uspořádání ostatně často potvrzují soudy ve svých rozsudních k tzv. systémové podjatosti.

Martin Kupka argumentuje tím, že by došlo k rozpadu kolektivu na stavebních úřadech, což by narušilo zastupitelnost úředníků. Ta ale dnes ve skutečnosti neexistuje. Každý stavební úřad je samostatná jednotka, teprve se vznikem státní správy by bylo možné, aby si úředníci z různých stavebních úřadů mohli vypomoci napříč republikou, což je předpoklad pro dodržování správních lhůt. Ty dnes nejsou běžně dodržovány, a to také pozměňovací návrh pana Kupky prakticky neřeší.

Podstatu současného problému přenesené působnosti vysvětluje velmi jednoduše a srozumitelně stanovisko prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka, na které se v článku odvoláváte: https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/14359-j-hanak-jestli-nekdo-shodi-rekodifikaci-stavebniho-prava-je-proti-restartu-nasi-zeme

Prosíme o jeho důkladné pročtení. Pan Jaroslav Hanák jej vydal jako reakci na prohlášení Svazu měst a obcí, že by se ve schvalování zákona nemělo pokračovat. Prezident Svazu se vyslovil pro přijetí komplexního pozměňovacího návrhu Hospodářského výboru, na kterém Ministerstvo pro místní rozvoj spolupracovalo. A to se také stalo. V celém stanovisku Svazu průmyslu a dopravy není jediná kritika Ministerstva pro místní rozvoj a ani tak nebylo myšleno. V podobném duchu se vyjádřila také například Hospodářská komora. Naopak společným zájmem podnikatelských svazů a Ministerstva pro místní rozvoj logicky je, aby nový stavební zákon schválila ještě tato sněmovna. Chtěli bychom proto požádat o opravu této dezinterpretace.

Pokud budete v budoucnu informovat o dění kolem stavebního zákona a budete mít zájem o detailnější informace, rádi bychom Vám nabídli možnost osobního setkání s paní ministryní nebo náměstkyní Marcelou Pavlovou. Vzhledem k tomu, o jak složitou materii se jedná, a kolik zájmů se v ní potkává, považujeme za důležité poskytovat novinářům maximální servis.

Proto jsme také připravili přehled nejčastějších mýtů kolem stavebního zákona: https://mmr.cz/cs/microsites/nsz/myty-o-novem-zakone a ve videu přímo paní ministryně zde: https://youtu.be/98p9ZV_Dusg

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
 
S pozdravem,
 
Ing. Vilém Frček, DiS.
Odbor komunikace
 

Kontakt

Vilém Frček

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena