Aktuality > Pavlová: Nový stavební zákon urychlí přípravu staveb

Pavlová: Nový stavební zákon urychlí přípravu staveb

Pavlová: Nový stavební zákon urychlí přípravu staveb

19.8.2021

Náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj Marcela Pavlová debatovala s experty z oblasti stavebnictví na téma „Co přináší nový stavební zákon?“ Představila nejen výhody, které nový stavební zákon přinese stavebníkům, ale i aktuální kroky, na kterých Ministerstvo pro místní rozvoj pracuje v souvislosti se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu nebo s celkovou digitalizací.

Když dostávám otázku, zda si myslím, že nový stavební zákon stavebníkovi urychlí přípravu realizace a lhůtu, ve které by se rád dostal k  povolení, odpovídám, že to tak musí být. Budou integrovány dotčené orgány, tzn. vyjádření nebo závazná stanoviska neintegrovaných dotčen ých orgánů se bude opatřovat v menším množství, navíc pro jejich vydání bude platit tzv. fikce souhlasu. Co se týče dokumentace pro povolení stavby, bude jednodušší, než je dnes projektová dokumentace pro stavební povolení. Dále bude pouze jedno řízení, a co si myslím, že by povolovací proces mělo hodně urychlit, je, že bude zaveden apelační princip pro odvolání. Tzn. že odvolací orgán bude moci odvolání pouze zamítnout a potvrdit rozhodnutí, nebo jej změnit, nikoli zrušit a znovu věc vrátit k novému projednání. Takže když si vezmu tyto čtyři pilíře nového stavebního zákona, jsem přesvědčena o tom, že nový stavební zákon přípravu realizace urychlí,“ řekla náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Marcela Pavlová, která rovněž informovala o aktuální práci na nové státní soustavě stavebních úřadů. „Momentálně finalizujeme podklady pro vyhlášení výběrového řízení na předsedu NSÚ. Byli bychom rádi, kdyby byl vybrán již v průběhu letošního roku tak, aby se mohl 1. ledna 2022 funkce ujmout.“
 
Kromě restrukturalizace se usilovně pracuje na digitalizaci stavebního řízení. Všechny informační systémy jsou v zákoně ukotveny a v tuto chvíli jsou na jejich postavení vyčleněny evropské peníze, počítá se rovněž s finančními prostředky z Národního plánu obnovy. V lednu příštího roku se chystá pilotní spuštění Portálu stavebníka pro hromadnou podatelnu. Dále bude zřízen Národní geoportál územního plánování, který zajistí, že bude na jednom místě veřejně přístupná veškerá vydaná platná územně-plánovací dokumentace v rámci území celé České republiky. Další systémy zahrnují informační systém evidence elektronických dokumentací a informační systém všech postupů a digitální technické mapy.
 
V diskuzním panelu organizovaném Stavebním fórem se kromě digitalizace řešily institucionální změny, ale i další výzvy současného stavu stavebnictví, jako je nedostatek pracovní síly, dlouhodobé stavební uzávěry nebo systémová podjatost.
 

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena