Odbor kabinetu

Odbor kabinetu zejména zajišťuje a zpracovává analytické informace, přípravu podkladů, stanovisek, strategických a koncepčních materiálů pro ministryni. Zabezpečuje provázanost strategického zaměření s ostatními orgány veřejné správy jak v rámci, tak i vně ministerstva.

Mgr. Kristýna Jandová

Ředitelka odboru
Tel.: +420 224 861 650

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena