Odbor regionální politiky

Odbor regionální politiky zajišťuje zejména působnost ministerstva jako ústředního orgánu státní správy ve věcech regionální politiky, výkon státní správy v oblasti poskytování státní pomoci při obnově území postiženého živelními a jinými pohromami. Zajišťuje také pro MMR činnosti pracoviště státní statistické služby.

Dr. Ing. Marie Zezůlková

Ředitele odboru
Tel.: + 420 224 864 181

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena