Odbor národních a EU informačních systémů

Odbor národních a EU informačních systémů je garantem procesu elektronizace zadávání veřejných zakázek v ČR. Zajišťuje provoz a správu národních informačních systémů pro elektronické zadávání veřejných zakázek a monitorovacích systémů pro evropské dotace. Poskytuje metodickou podporu v oblasti elektronické komunikace, uveřejňování informací o veřejných zakázkách, elektronických nástrojů a profilech zadavatele včetně metodické podpory v oblasti procesů řízení a monitorování fondů v MS2014+ a MS2021+. Spravuje Seznam kvalifikovaných dodavatelů.

Ing. Stanislav Bogdanov

Ředitel odboru

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena