Sekce informačních a komunikačních technologií

Sekce informačních a komunikačních technologií zejména stanovuje koncepci a metodické nastavení procesů v monitorovacích a informačních nástrojích pro realizaci kohezní politiky na národní úrovni, spadá pod ní také problematika elektronizace veřejných zakázek a správa monitorovacího systému.

Ing. Jan Koudelka

Náměstek pro řízení sekce

Sekce

Odbor informatiky

Ing. Jan Koudelka

Tel.: +420 224 861 271

Odbor národních a EU informačních systémů

Ing. Stanislav Bogdanov

Tel.: +420 234 154 042

Oddělení spisové služby

Ing. Barbora Lhotková

Tel.: +420 224 861 357

Oddělení hospodářské správy

JUDr. Simeona Zikmundová

Tel.: +420 224 861 304

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena