Odbor řízení operačních programů

Odbor řízení operačních programů vykonává funkci Řídícího orgánu pro Integrovaný operační program, Integrovaný regionální operační program, Společný regionální operační program, Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hlavní město Praha a Fond soudržnosti.

Ing. Rostislav Mazal

Ředitel odboru řízení operačních programů

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena