Oddělení spisové služby

Oddělení spisové služby zabezpečuje výkon spisové služby, zabezpečuje činnost centrální spisovny a archivu ministerstva, zajišťuje spolupráci s Národním archivem ČR v oblasti metodických pokynů a skartačních řízení ministerstva a kontrol dodržování zákona, provádí příjem a odesílání dokumentů datovou schránkou ministerstva, provádí autorizované konverze dokumentů a spravuje úřední desku ministerstva.

Mgr. Daniela Štádlerová

Vedoucí oddělení
Tel.: +420 224 861 357

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena