Odbor sociálního začleňování

Odbor pomáhá obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy. Aktivně přitom propojuje místní subjekty a přenáší informace z komunální úrovně směrem k relevantním resortům státní správy. Spolupracuje také s dalšími partnery a kraji za účelem zkvalitňování a rozvoje opatření proti sociálnímu vyloučení.

Mgr. Markéta Benešová

Pověřená ředitelka odboru
Tel.: +420 234 062 412

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena