Odbor práva veřejných zakázek

Odbor práva veřejných zakázek tvoří celostátní koncepci veřejného zadávání, připravuje návrhy právních předpisů v oblasti veřejného zadávání, zabezpečuje jejich harmonizaci s předpisy EU, vytváří jednotné metodické prostředí pro zadávání veřejných zakázek, zastupuje stát v soudních řízeních před orgány mezinárodních vládních organizací a orgány Evropské unie ve věcech týkajících se veřejného investování a zastupuje stát před Soudním dvorem Evropské unie a podobnými mezinárodními soudními orgány ve věcech týkajících se veřejného investování.

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler

Pověřený náměstek pro řízení sekce výstavby a veřejného investování

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena