Odbor politiky bydlení

Odbor politiky bydlení zejména vykonává funkci ministerstva jako ústředního orgánu státní správy v legislativně-právní a analytické oblasti politiky bydlení a formulace bytové politiky, její implementace a administrace programů podpory bydlení. Odbor zároveň monitoruje aktivity Státního fondu rozvoje bydlení a koordinuje vzájemné aktivity v oblasti bytové politiky.

RNDr. Jiří Klíma

Ředitel odboru

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena