Sekce informačních a komunikačních technologií

Sekce informačních a komunikačních technologií zejména stanovuje koncepci a metodické nastavení procesů v monitorovacích a informačních nástrojích pro realizaci kohezní politiky na národní úrovni, spadá pod ní také problematika elektronizace veřejných zakázek a správa monitorovacího systému.

Ing. Jan Koudelka

Náměstek pro řízení sekce

Sekce

Odbor informatiky

Renata Entová

Tel.: +420 224 861 270

Odbor národních a EU informačních systémů

Ing. Stanislav Bogdanov

Tel.: +420 234 154 042

Oddělení spisové služby

Mgr. Daniela Štádlerová

Tel.: +420 224 861 357

Oddělení hospodářské správy

Mgr. Radka Bališová Zamlarová

Tel.: +420 224 861 921

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena