Sekce informačních a komunikačních technologií

Sekce informačních a komunikačních technologií zejména stanovuje koncepci a metodické nastavení procesů v monitorovacích a informačních nástrojích pro realizaci kohezní politiky na národní úrovni, spadá pod ní také problematika elektronizace veřejných zakázek a správa monitorovacího systému.

Ing. Jan Koudelka

Náměstek pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií

Sekce

Oddělení digitalizace stavebního řízení

Mgr. Lucie Veselá

Tel.: +420 234 151 960

Odbor národních a EU informačních systémů

Ing. Stanislav Bogdanov

Tel.: +420 234 154 042

Oddělení spisové služby

Mgr. Daniela Štádlerová

Tel.: +420 224 861 357

Oddělení hospodářské správy

Ing. Iveta Pekárková

Tel.: +420 224 861 921

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena