Sekce výstavby a veřejného investování

Sekce výstavby a veřejného investování zahrnuje zejména problematiku stavebního zákona, vyvlastnění, územního plánování a práva veřejných zakázek.

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler

Pověřený náměstek pro řízení sekce výstavby a veřejného investování

Sekce

Odbor územně a stavebně správní

Ing. Ivana Jakoubková

Tel.: +420 224 862 275

Odbor stavebního řádu

Ing. Žanet Hadžić

Tel.: +420 224 862 381

Odbor územního plánování

Ing. Roman Vodný, Ph.D

Tel.: +420 224 862 123

Odbor práva veřejných zakázek

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler

Tel.: +420 234 154 303

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena