FINSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ, 1. ČERVENCE - 31. PROSINCE 2019

Dne 1. července 2019 převzalo předsednictví Rady EU Finsko. Priority finského předsednictví Rady EU pro období od 1. července do 31. prosince 2019 (FI PRES) vycházely z 18 měsíčního pracovního programu troj-předsednictví Rady EU, které v období leden 2019 až červen 2020 tvoří Rumunsko, Finsko a Chorvatsko, a dále z programu samotného finského předsednictví.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena