Evropská unie > Spolupráce v rámci EU a mezinárodní vztahy > Spolupráce v rámci EU > Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Evropská seskupení pro územní spolupráci („ESÚS“ nebo „seskupení“) představují formu uskutečňování přeshraniční regionální spolupráce. Regionálním a místním orgánům je takto nabízena možnost vytvářet přeshraniční seskupení s právní subjektivitou.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena