Třetí výzva na podporu Komunitně vedeného místního rozvoje je vyhlášena

12. 5. 2017

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila již třetí výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Nově vyhlášená výzva je určena pouze místním akčním skupinám (MAS), jimž nebyly schváleny žádosti podané v předchozích dvou výzvách. Žádosti o podporu lze podávat do 30. června 2017.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena