Komunitně vedený místní rozvoj lépe zacílí podporu do venkovských oblastí

4. 8. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Komunitně vedený místní rozvoj bude v souladu s Dohodou o partnerství využit v programovém období 2014 – 2020 na venkovském území České republiky pokrytém místními akčními skupinami. Jak vyplývá z evropských nařízení, místní akční skupiny jsou také jedinými oprávněnými žadateli.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena