Seznam cestovních kanceláří na webu MMR funkci plní a pomáhá klientům. Redaktor se nezdržoval s ověřením svých domněnek

26. 2. 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj se ohrazuje proti článku „Nový certifikát to nezachrání. Ministerstvo neví, zda 150 cestovek má zákonné pojištění. Víme, které“, který byl zveřejněn na portálu https://faei.cz/. V textu Martina Bednáře je uvedena celá řada zkreslených, zavádějících a nepřesných informací. Z článku je zřejmé, že si autor své informace neověřoval a Ministerstvo pro místní rozvoj ani nepožádal o upřesnění či vysvětlení jím uváděných údajů. Autor by měl být především obeznámen s tím, že rozsah, ve kterém má být seznam cestovních kanceláří ministerstvem zpracováván a veden, přesně stanoví zákon. Nelze proto do seznamu, jak navrhuje autor článku, uvádět údaje týkající se informací o hospodaření cestovní kanceláře apod.

Kontakt pro média

Vilém Frček

Vedoucí tiskového oddělení

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena