Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2015 > 2. Výzva k podávání žádostí z podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů - dotační titul Komuni

2. Výzva k podávání žádostí z podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů - dotační titul Komuni

Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena