Veřejné zakázky

Informace k veřejným zakázkám ministerstva
 
1) Profil ministerstva

Profil zadavatele ve smyslu  § 28 odst. 1 písm. j) zákona č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek, jehož prostřednictvím jsou ministerstvem realizovány zadávací postupy a uchovávána dokumentace o zadávacím postupu.

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-12718645/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-12718645
 
2) Věstník veřejných zakázek
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena