Země živitelka 2018

Typ akce: Seminář
Termín konání: 24. 8. 2018 9:00 - 13:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Výstaviště České Budějovice a.s., Husova 523/30, 370 05 České Budějovice, Pavilon Z sál č. 6
Upřesnění místa konání: České Budějovice, Husova 523/30, Pavilon Z, sál č. 6, 24. 8. 2018 - 09-13 hodin
Kapacita: 80 (zbývá volných míst: 48)
Uzávěrka přihlášek: 20.8.2018 15:00

Je již dlouholetou tradicí, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá v rámci doprovodného programu agrosalónu Země živitelka v Českých Budějovicích odborný seminář.  Letos se tento seminář bude konat 24. 8. 2018 a jeho tématem bude Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR. Zveme Vás, kteří máte vztah ke správě věcí venkovských, k účasti na našem semináři.

Program:
9:00 -  9:30       Prezence účastníků
9:30 -  10:00     Zahájení a úvodní projevy hostů
 
10:00 – 10:45  Blok A    Podpora rozvoje venkova z národních a evropských zdrojů
10:00 – 10:15   Program rozvoje regionů 2019+ (MMR)
10:15 – 10:30   Podpora rozvoje z IROP (MMR)
10:30 – 10:45   Aktuality v Programu rozvoje venkova (MZe)
 
10:45 – 11:45   Blok B     Strategické plánování rozvoje venkova
10:45 – 11:00   Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ (MMR)
11:00 – 11:15   Projekt socioekonomický vývoj nemetropolitních oblastí ČR se zřetelem na rozvojové potřeby jednotlivých regionů – výzkumný záměr, stav prací a průběžné výstupy (PřF UK)
11:15 – 11:30   Optimalizace obecních činností, nebo plíživá likvidace venkova? (SPOV ČR)
11:30 – 11:45   Rozpočtové určení daní – ještě není hotovo (SMS ČR)
 
11:45 – 12:00   Přestávka
12:00 – 13:00   Blok C     Diskusní panel – Budoucnost podpory venkova z ESIF

 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena