RSK Středočeský kraj

Typ akce: Konference
Termín konání: 16. 9. 2019 14:00 - 16:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: KÚ Středočeského kraje
Zborovská 11
Praha 5
místnost  č. 3072

Program jednání: 
 1. Úvod
 2. Zpráva o činnosti sekretariátu RSK
 3. Stav pracovních skupin RSK
 4. Schválení aktualizace Seznamu projektových záměrů financovaných z IROP SC 1.1
 5. Stav ITI a harmonogram výzev
 6. Problematika Sociálně vyloučených lokalit ve Středočeském kraji
 7. Informace o stavu přípravy na kohezní politiku EU po roce 2020
 8. Závěry z 13. zasedání Národní stálé konference
 9. Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Středočeského kraje za rok 2018
 10. Různé
 11. Závěr

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena