RSK Středočeský kraj

Typ akce: Konference
Termín konání: 28. 3. 2019 14:30 - 16:30 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v zasedací místnosti č. 3072.
 

Program zasedání:
 
Úvod
  1. Zpráva o činnosti sekretariátu RSK
  2. Změny v nominacích členů RSK a náhradníků.
  3. Schválení Výroční zprávy RSK za rok 2018
  4. Schválení Zprávy o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Středočeského kraje za rok 2018
  5. Závěry z 12. zasedání Národní stálé konference
  6. Informace o stavu přípravy na kohezní politiku EU po roce 2020
  7. Stav pracovních skupin RSK
  8. Schválení aktualizace Seznamu projektových záměrů financovaných z IROP SC 1.1
  9. Stav ITI a harmonogram výzev
  10. Závěr

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena