RSK Libereckého kraje

Typ akce: Konference
Termín konání: 14. 12. 2016 13:00 - 15:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

Program

 1. Schválení programu jednání RSK
 2. Změny v nominacích členů a stálých hostů
 3. Kontrola plnění úkolů z 8. jednání RSK 7. 9. 2016
 4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj
 5. Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ)
 6. Strategie inteligentní specializace pro Liberecký kraj (RIS3)
 7. Integrované strategie rozvoje venkova a Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)
 8. Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)
 9. Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH
 10. Regionální akční plán Libereckého kraje (RAP)
 11. Různé
 12. Závěr a diskuse

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena