RSK Kraje Vysočina

Typ akce: Konference
Termín konání: 11. 9. 2017 15:00 - 17:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Žižkova 57, Jihlava

Program

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Změna v nominaci člena a náhradníka člena RSK Kraje Vysočina (Agentura pro sociální začleňování)
 3. Změny v nominacích do pracovních skupin při Regionální stálé konferenci pro území Kraje Vysočina
 4. Informace z jednání Národní stálé konference
 5. Aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina
 6. Pracovní skupina „Venkov“ při Regionální stálé konferenci pro území Kraje Vysočina
 7. Přehled čerpání za Kraj Vysočina v jednotlivých operačních programech
 8. Pozice ČR k politice soudržnosti 2021+
 9. Aktuální informace o realizaci integrovaných nástrojů – strategie CLLD
 10. Aktuální informace o realizaci integrovaných nástrojů – Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace
 11. Diskuse, různé
 12. Závěr

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena