RSK Jihočeského kraje

Typ akce: Seminář
Termín konání: 19. 9. 2016 13:00 - 16:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: U Zimního stadionu 1952/2

Předběžný návrh programu 5. zasedání RSK:
  1.      Zahájení, schválení programu
  2.      Vyjmutí člena a náhradníka RSK za ÚRR ROP JZ ze Seznamu stálých hostů
  3.      Aktualizace Statutu a Jednacího řádu Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje
  4.      Nominace nové členské instituce Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje
  5.      Aktualizace Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje (RAP) vč. textové části
  6.      Informace o činnosti Pracovní skupiny Vzdělávání a schválení Prioritizace potřeb v území v rámci zpracování Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
  7.      Informace k realizaci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“
  8.      Diskuze, různé
  9.      Závěr

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena