Hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území, Praha

Typ akce: Konference
Termín konání: 1. 10. 2019 10:00 - 16:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha

Témata konference:
• Modrozelená kombinace přírodních a technických prvků
• Efektivní hospodaření s dešťovou vodou  
• Zahradní úpravy - jaké druhy rostlin vybírat a kam vysazovat
• Týmová spolupráce

Zelená a modrá infrastruktura by měla být běžnou součástí územních plánů a strategií měst.

Umístění přírodních opatření v zastavěném prostoru je obtížné. Je proto vhodné umět je kombinovat s technickými prvky. Symbióza přírody a techniky hraje důležitou roli při hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území.
Otázkou je, jak se odborníci domluví. Týmová spolupráce dotčených profesí je nezbytná a je poměrně náročným úkolem. Zvlášť s ohledem na vytváření různých koncepcí měst na základě různých dotačních titulů. Územní systém ekologické stability může být v rozporu s Generelem zeleně a i o tom je nutné se bavit.
Konference chce nabídnout dialog a sdílení zkušeností.  Na konferenci uslyšíte odborníky, zastupitele měst i pracovníky úřadů.

Přijďte říct i Vy, s jakými problémy se potýkáte, přijďte se inspirovat a zvolit optimální zelenomodrou ve svém městě.

Další informace na www.bids.cz/cz/konference/hospodareni-se-srazkovou-vodou-v-urbanizovanem-uzemi/434

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena