Aktivity MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je na základě své kompetence v oblasti urbánní politiky gestorem uplatňování konceptu Smart Cities v rozvoji měst.

SC > Aktivity MMR

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena