Portál strategické práce v České republice > Tematická Sekce Zdravých měst věnovaná tématu strategického řízení a metodám kvality ve veřejné sprá

Tematická Sekce Zdravých měst věnovaná tématu strategického řízení a metodám kvality ve veřejné správě

9.6.2015

Ve čtvrtek 21. května 2015 se v Praze na Novotného lávce uskutečnila tematická Sekce Zdravých měst věnovaná tématu strategického řízení a metodám kvality ve veřejné správě.

Na akci byla představena problematika strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí i konkrétní zkušenosti a ukázky z praxe jednotlivých obcí. Prezentovány byly i další osvědčené postupy ke kvalitě veřejné správy, např. procesní řízení v praxi úřadu, systém posuzování projektů města a příprava rozpočtu či tvorba územního plánu se zapojením veřejnosti.
 

Diskutována kvalita strategického prostředí, rozhodování i samotných dokumentů, stejně jako i význam strategickému řízení, přikládaný Radou ESIF, Radou vlády pro veřejnou správu a Radou vlády pro udržitelný rozvoj. Zdůrazněna byla role strategického řízení ESIF. Jako problematické oblasti byly zmíněny absence hierarchického systému tvorby a realizace strategických dokumentů, nízká propojenost strategií na finanční řízení či např. nefungující implementace strategických dokumentů.


Více informací zde.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena