Útvary přímo řízené ministryní

Mezi Útvary přímo řízené ministryní patří Odbor komunikace, Odbor kabinetu, Odbor kanceláře ministryně, Oddělení interního auditu a bezpečnostní ředitel.

Sekce

Odbor komunikace

Ing. Vilém Frček, DiS.

Tel.: +420 724 639 428, +420 224 861 445

Odbor kabinetu

Mgr. Kristýna Jandová

Oddělení interního auditu

Ing. Dana Ratajská

Tel.: +420 224 862 200

Bezpečnostní ředitel

PhDr. Jiří Janoušek

Tel.: +420 224 861 538

Oddělení vládní a parlamentní agendy

Venuše Kuželová

Tel.: +420 224 861 195

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena