Odbor stavebního řádu

Odbor stavebního řádu vykonává zejména funkci ústředního správního úřadu ve věcech územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění a také funkci obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena