Sekce regionálního rozvoje

Sekce regionálního rozvoje zahrnuje problematiku politiky bydlení, regionální politiky, cestovního ruchu, dále monitoruje aktivity Státního fondu rozvoje bydlení a koordinuje vzájemné aktivity v oblasti bytové politiky.

Ing. David Koppitz

Náměstek pro řízení sekce

Sekce

Odbor politiky bydlení

RNDr. Jiří Klíma

Tel.: +420 224 864 398

Odbor cestovního ruchu

JUDr. Renata Králová

Tel.: + 420 224 861 198

Odbor regionální politiky

Dr. Ing. Marie Zezůlková

Tel.: + 420 224 864 181

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena