Sekce ekonomicko-provozní

Sekce ekonomicko-provozní vykonává zejména účetní operace ministerstva a zabezpečuje výkon řídící kontroly v kompetenci hlavního účetního. Dále zabezpečuje rozpočtový proces a financování programů v působnosti ministerstva. Do sekce spadá také problematika veřejných dražeb.

JUDr. Simeona Zikmundová

Náměstkyně pro řízení sekce ekonomicko-provozní

Sekce

Oddělení veřejných dražeb

Ing. Zdena Niklasová

Tel.: +420 234 864 601

Odbor rozpočtu

Ing. Eva Štěpánková

Tel.: +420 224 861 160

Odbor účetnictví a finančních služeb

Ing. Radek Lejtnar

Tel.: + 420 224 861 549

Oddělení hospodářské správy

Ing. Jakub Ryba

Tel.: + 420 224 861 701

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena