Evropská unie > Spolupráce v rámci EU a mezinárodní spolupráce > Spolupráce v rámci EU > Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Evropská seskupení pro územní spolupráci („ESÚS“ nebo „seskupení“) představují možnost uskutečňování přeshraniční regionální spolupráce v době, kdy kohezní politika obecně a regionální spolupráce procházejí významnými změnami. Regionálním a místním orgánům je touto možností nabízena možnost vytvářet přeshraniční seskupení s právní subjektivitou.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena