Novela zákona o veřejných zakázkách 2013

ARCHIV Od 01.01.2014 nastala účinnost tzv. technické novely zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato novela je výsledkem široké diskuse mezi zadavateli, dodavateli a zástupci odborné veřejnosti v oblasti veřejných zakázek. Představuje kompromisní způsob vypořádání jednotlivých připomínek vzešlých z mezirezortního připomínkového řízení s tím, že legislativní proces byl završen formou zákonného opatření Senátu.
„Smyslem byla zejména úprava ustanovení již účinných, tak s účinností nadcházející, ovšem s důsledky komplikujícími proces zadávání veřejných zakázek. Cílem je nalézání rovnováhy mezi administrativní náročností a hlediskem funkčnosti“, řekl náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Nováček.
 
Zákonné opatření Senátu bylo schváleno na návrh předsedy vlády dne 10. října 2013 podle předlohy MMR ČR a ve znění pozměňovacích návrhů senátorů. Následně normu podepsal prezident republiky a byla zveřejněna 30. října 2013 pod č. 341/2013 Sb. ve Sbírce zákonů.Toto zákonné opatření Senátu obsahující technickou novelu zákona o veřejných zakázkách bylo poté schváleno Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi dne 27. 11. 2013.


 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven