Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování > Veřejné zakázky a PPP > Expertní skupina MMR k ZVZ

Expertní skupina MMR k ZVZ

Skupina expertů jmenovaná MMR s cílem vytvořit poradní orgán, který by poskytl MMR první zpětnou vazbu k navrhovaným opatřením v oblasti veřejných zakázek a sloužil by jako místo pro předávání podnětů mezi gestorem VZ a odbornou veřejností.
Skupina je složena na základě následujícího klíče: zástupci regulovaných subjektů – zadavatelé a dodavatelé, dohledové orgány, odborné organizace z oblasti veřejných zakázek, neziskové organizace, ekonomické know-how.

Skupina je uzavřeným okruhem expertů, aby byla garantována její flexibilita a akce schopnost. Dle projednávaných témat předpokládá MMR, že bude přizvávat další osoby k jednorázovým konzultacím.

Předseda:  Mgr. Pavel Herman
Tajemník: Ing. Lucie Dejnegová

Členové:
Úřad/Organizace Jméno
Ministerstvo pro místní rozvoj JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler
Ministerstvo pro místní rozvoj Mgr. Pavel Herman
Ministerstvo vnitra Mgr. Jiří Zmatlík / Ing. Stanislav Loskot
Ministerstvo financí  Mgr. Daniel Jirásko
Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Petr Serafín, JUDr. Martin Kakrda
ÚOHS - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže JUDr. Eva Kubišová
SMO - Svaz měst a obcí Mgr. Mgr. Ivona Mottlová
Asociace pro veřejné zakázky Mgr. Tomáš Machurek
Komora administrátorů veřejných zakázek JUDr. Martin Janoušek, Mgr. Robert Pergl
Asociace pro rozvoj infrastruktury Mgr. Adéla Havlová, LL.M.
Platforma pro transparentní veřejné zakázky JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.
Neziskový sektor Oživení Mgr. Martin Kameník
Neziskový sektor Zindex PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec
Svaz podnikatelů ve stavebnictví Ing. Jiří Košulič, JUDr. Pavel Novák
Svaz průmyslu a dopravy ČR JUDr. Jitka Hlaváčková / Mgr. Adriana Palánová
Hospodářská komora ČR Mgr. Irena Bartoňová Pálková
 
Česká komora akreditovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Mgr. David Dvořák LL.M., Ing. Robert Špalek
Česká komora architektů Ing. arch. Petr Lešek
PSP ČR JUDr. Zlata Kohoutová
Národní ekonomická rada vlády, VŠE Praha doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D.
Sting Acad. prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
GPL - Invest s.r.o. Jiří Grauer
Bursik & Grafnetter JUDr. Jaroslav Bursík
Ambruz&Dark Deloitte Legal a Deloitte CE Legal Mgr. Ondřej Chmela
Západočeská univerzita v Plzni JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
 

Metodická doporučení Expertní skupiny MMR k ZVZ naleznete v tomto odkazu.