Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování > Veřejné zakázky a PPP > Expertní skupina MMR k ZVZ

Expertní skupina MMR k ZVZ

Skupina expertů jmenovaná MMR s cílem vytvořit poradní orgán, který by poskytl MMR první zpětnou vazbu k navrhovaným opatřením v oblasti veřejných zakázek a sloužil by jako místo pro předávání podnětů mezi gestorem VZ a odbornou veřejností.
Skupina je složena na základě následujícího klíče: zástupci regulovaných subjektů – zadavatelé a dodavatelé, dohledové orgány, odborné organizace z oblasti veřejných zakázek, neziskové organizace, ekonomické know-how.

Skupina je uzavřeným okruhem expertů, aby byla garantována její flexibilita a akce schopnost. Dle projednávaných témat předpokládá MMR, že bude přizvávat další osoby k jednorázovým konzultacím.

Předseda:  Mgr. Pavel Herman
Tajemník: Ing. Kateřina Tupá
Členové:
Úřad/Organizace Jméno
Ministerstvo pro místní rozvoj JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler
 Ministerstvo pro místní rozvoj Mgr. Pavel Herman
Ministerstvo vnitra Mgr. Jiří Zmatlík / Ing. Stanislav Loskot
Ministerstvo financí JUDr. Michaela Pobořilová, Mgr. Daniel Jirásko
Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Petr Serafín, JUDr. Martin Kakrda
 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže JUDr. Josef Chýle,  Mgr. Mojmír Florián
Svaz měst a obcí Mgr. Zdeněk Mandík
Asociace pro veřejné zakázky Mgr. Tomáš Machurek
Komora administrátorů veřejných zakázek Mgr. Robert Pergl
Asociace pro rozvoj infrastruktury Mgr. Adéla Havlová, LL.M.
Platforma pro transparentní veřejné zakázky JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.
Oživení Mgr. Martin Kameník
Zindex PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec
Svaz podnikatelů ve stavebnictví Ing. Jiří Košulič, JUDr. Pavel Novák
Svaz průmyslu a dopravy ČR JUDr. Jitka Hlaváčková / Adriana Palánová
Hospodářská komora ČR Mgr. Irena Bartoňová Pálková
 
Česká komora akreditovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Mgr. David Dvořák LL.M., Ing. Robert Špalek
 Česká komora architektů Ing. arch. Petr Lešek
PSP ČR Ing. arch. Jaroslav Klaška
VŠE Praha doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D.
Sting Acad. prof.JUDr.Karel Marek,CSc
  Jiří Grauer
  JUDr. Martin Janoušek
  JUDr. Jaroslav Bursík
  Ondřej Chmela
 

Metodická doporučení Expertní skupiny MMR k ZVZ naleznete v tomto odkazu.