Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování > Veřejné zakázky a PPP

Veřejné zakázky a PPP

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) provádí metodické řízení procesu zadávání veřejných zakázek a spoluzajišťuje přípravu souvisejících právních norem. Kromě toho se MMR podílí na tvorbě celostátní koncepce v oblasti spolupráce veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership - PPP). MMR je správcem „Informačního systému o veřejných zakázkách“ a Portálu o veřejných zakázkách a koncesích.

Komplexní informace o veřejných zakázkách a koncesích je možné získat na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích, jehož webová adresa je www.portal-vz.cz    .

Návštěvník portálu o veřejných zakázkách a koncesích má možnost se velmi jednoduchým způsobem zorientovat v národních i evropských právních předpisech k veřejným zakázkám a koncesím.

Komplexně řešený je zde informační systém o veřejných zakázkách, pod kterým se nachází přístup:

Samostatný oddíl je věnován elektronickém zadávání veřejných zakázek    , kde jsou k dispozici kompletní informace ke Strategii elektronizace zadávání VZ 2016 – 2020 resp. ke Strategii elektronizace zadávání VZ 2011 - 2015     i k Národnímu plánu elektronizace VZ 2006-2010    .

Ministerstvo pro místní rozvoj je gestorem významných opatření Národního plánu elektronického zadávání veřejných zakázek Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)    , resp. Elektronické tržiště veřejné správy    . Pozornost je věnována také centralizovanému zadávání veřejných zakázek    .“

Součástí portálu je také poskytování informací o vzdělávání    . Dále existuje možnost výměny názorů v části Info-fora    . Na portálu nechybí ani odkaz na Public private partnership    , do jehož rámce spadají koncesní smlouvy.

V navigaci naleznete přístup k aktualitám    , odkazům    , kontaktům     a dalším informacím, které mají proměnlivý charakter. Zde bude také umístěn vstup do archivu    , kde budou uložena stanoviska a jiné dokumenty, které již nebudou platné či aktuální.

Pod každým odkazem v nabídce bude uložena vstupní informace, která návštěvníka portálu upozorní, jaké podrobnější informace může dále očekávat.