Vzory a formuláře

Vzory, formuláře a žádosti z oblasti územního plánování a stavebního řádu.

11. dubna 2013: V souvislosti se zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy přistoupilo ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven