Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu

16.11.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo metodické doporučení k problematice vymezování a upřesňování koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu.
Cílem metodického doporučení je poskytnout odborné veřejnosti, zejména pořizovatelům územních plánů, projektantům a dotčeným orgánům, pomůcku při vymezování a upřesňování koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územně plánovací dokumentaci a nabídnout příklady, jak k řešení této problematiky přistupovat, na co se zaměřit a případně jakých chyb se vyvarovat.

Metodické doporučení je zpracováno v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018.

Metodické doporučení naleznete v přiloženém dokumentu.

Připojené soubory