Stanoviska a metodiky

Důležitá stanoviska a metodická doporučení vydávaná v oblasti územního plánování a stavebního řádu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Stanoviska a metodiky odboru územního plánování MMR.

Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR

Neaktuální stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování a stavebního řádu.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven