Publikace a odborné texty

Publikace a odborné texty z oblasti územního plánování a stavebního řádu.


16. listopadu 2017: Ministerstvo pro místní rozvoj iniciovalo zpracování díla Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR. Projekt byl řešen za podpory Technologické agentury České republiky pod kódem TB050MMR002. Hlavní částí je soubor ...

5. dubna 2018: Publikace se zabývá urbanistickou strukturou venkovských sídel v územních plánech a dalších dokumentech územního plánování. Vysvětluje, co je urbanistická struktura vesnice a proč je ji třeba respektovat, uvádí, co ...

12. srpna 2016: Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje stručné informační letáky v českém, anglickém, německém, francouzském a anglickém jazyce o systému územního plánování v ČR.

9. května 2016: Ministerstvo pro místní rozvoj zadalo v loňském roce Ústavu územního rozvoje zpracovat publikaci „Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury“. Tato publikace má za cíl zejména usnadnění orientace v oblasti ...

31. března 2016: Publikace se věnuje urbanistické kompozici v územním plánování stručnou a názornou formou.

31. března 2016: Časopis Urbanismus a územní rozvoj, vydávaný Ústavem územního rozvoje Brno, je odborným periodikem určeným pro potřeby orgánů územního plánování a pro odbornou veřejnost v oborech územní plánování a územní rozvoj ...

31. března 2016: Ústav územního rozvoje zřizuje odbornou knihovnu, která je specializovaná na publikace, které spadají do činnosti Ústavu územního rozvoje dle jeho zřizovací listiny.

31. března 2016: Internetové prezentace Ústavu územního rozvoje představují výstupy ze speciálních úkolů. Prezentace jsou průběžně aktualizovány a zveřejňovány v elektronické podobě.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven