Právo a legislativa

V rubrice naleznete platné tuzemské zákony a vyhlášky vztahující se k problematice územního plánování a stavebního řádu, právní předpisy Evropských společenství související s tématem a věcné záměry připravovaných zákonů i další právní normy v přípravě. Rubrika dále nabízí výklady, komentáře, stanoviska, metodiky a další doplňující informace k právním normám z oblasti územního plánování a stavebního řádu.

Rubrika obsahuje platné zákony a vyhlášky vztahující se k problematice územního plánování a stavebního řádu. Aktuální plné texty předpisů jsou po vyplnění konkrétního čísla právního předpisu k dispozici na Portálu ...

V této sekci naleznete veškeré informace k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

V této sekci naleznete informace o zákonu č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

V této sekci naleznete informace k zákonu č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Rubrika obsahuje informace o normách ČSN, které mají návaznost na právní předpisy z oblasti územního plánování a stavebního řádu a další doplňující informace.

Zde naleznete archivní materiály, které byly zveřejněny v sekci Právo a legislativa.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven